Formularët për Doktoraturë
F3-aprovimi i temes institucioni
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
F2-vleresimi i temes komisioni
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
F1-paraqitja e temes kandidati dhe mentori
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
F10-raporti per vleresimin e punimit komisioni
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
F8-udhezim per shkrimin e punimit te doktorates
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
F7-kerkese per shtyerje te mbrojtjes kandidati dhe mentori
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
F6-kerkesa per nderrim teme apo mentorit kandidati dhe mentori
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
F5-raporti vjetor mentori
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
F4-raporti vjetor kandidati
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko