Moduli i shkencave Financiare-Juridike
Qeverisja e korporatave
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Institucionet financiare ndërkombëtare
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare ekonomike
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko