Orari i kollokfiumeve
Orari i mbajtjes së kollokfiumit të parë në lëndën E drejta e procedures civile ( 5 Dhjetor)
Publikuar me: 29/11/2023 Shkarko
Orari i mbajtjes së kollokfiumit të parë në lëndën Hyrje në Ekonomi (02 dhjetor 2023)
Publikuar me: 29/11/2023 Shkarko
Orari i kollokfiumit te pare - E drejta administrative (Mirlinda Batalli)
Publikuar me: 18/11/2023 Shkarko
Orari i kollokfiumit te pare - E drejta administrative (Islam Pepaj)
Publikuar me: 18/11/2023 Shkarko
Njoftim lidhur me mbajtjen e testimit te pare nga lënda Komunikimi masiv dhe e drejta, Prof.Beqir Sadikaj, Prof.Mexhit Shaqiri (23.11.2023)
Publikuar me: 16/11/2023 Shkarko
Orari i mbajtjes së kollokfiumit të dytë në lëndën Politika Ekonomike (03 qershor 2023)
Publikuar me: 31/05/2023 Shkarko
Orari i mbajtjes së kollokfiumit të parë në lëndën Politika Ekonomike
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Orari i mbajtjes së kollokfiumit të dytë - E drejta kushtetuese - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Ekonomia
Publikuar me: 12/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta administrative - Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 11/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta procedurale civile (Prof.Dr. Rrustem Qehaja)
Publikuar me: 10/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Komunikim masiv dhe e drejta (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 04/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologji e se drejtës (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 04/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike - EA
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike - XHT
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë (E drejta kushtetuese) Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 09/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta penale (Nita Shala)
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Ekonomia
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Grupi II (E drejta civile) Prof.Asoc.Dr.Haxhi Gashi
Publikuar me: 03/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Grupi I (E drejta civile) Prof.Asoc.Dr.Haxhi Gashi
Publikuar me: 03/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë (E drejta e procedurës civile) RRQ
Publikuar me: 02/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë (Sociologjia e së drejtës) Prof.Dr. Beqir Sadikaj & Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë (Komunikimi masiv dhe e drejta) Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë (E drejta administrative) Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 23/11/2022 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB - GRUPI II
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
E drejta familjare dhe trashëgimore BB - GRUPI I
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
Orari i Kolokfiumit të parë nga lënda ,,Procedura administrative'' Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 14/04/2022 Shkarko
Orari i Kolokfiumit të parë nga lënda ,,Procedura administrative'' Prof.Dr. Mirlinda Batalli
Publikuar me: 14/04/2022 Shkarko
Orari i mbajtjes së kollokfiumit të parë në lëndën Politika Ekonomike (16.04.2022)
Publikuar me: 13/04/2022 Shkarko
Orari i mbajtjes së Kollokfiumit të parë nga lënda ,,Sociologjia''
Publikuar me: 12/04/2022 Shkarko
Orari i mbajtjes së Kollokfiumit nga lënda - E drejta Romake - GRUPI II
Publikuar me: 25/03/2022 Shkarko
Orari i mbajtjes së Kollokfiumit nga lënda - E drejta Romake - GRUPI III
Publikuar me: 25/03/2022 Shkarko
Orari i mbajtjes së Kollokfiumit nga lënda - E drejta Romake - GRUPI I
Publikuar me: 25/03/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Ekonomia
Publikuar me: 14/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia e së drejtës -Prof.Dr. Beqir Sadikaj & Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 10/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Komunikim masiv dhe e drejta - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 10/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta administrative - MB
Publikuar me: 05/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta administrative - IP
Publikuar me: 05/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta tregtare - LP
Publikuar me: 22/12/2021 Shkarko
Orari i mbajtjes së kollokfiumit të parë në lëndën ,, Ekonomia'' (11 dhjetor 2021)
Publikuar me: 09/12/2021 Shkarko
Orari i Kollokfiumit të parë - E drejta ndërkombëtare private FM
Publikuar me: 07/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta administrative - MB
Publikuar me: 26/11/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta administrative - IP
Publikuar me: 26/11/2021 Shkarko