Viti i katërt baçelor
Kriminologji me Penologji
Publikuar me: 10/11/2023 Shkarko
E drejta tregtare ndërkombëtare
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
E drejta tregtare
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Metodologjia e shkrimit ligjor
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta procedurale civile
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
The Law of Treaties
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E Drejta e Traktateve
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare e Punës
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Analiza ekonomike e së drejtës
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e sigurimeve
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Etika ligjore dhe profesionale
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko