Master-Programi Ndërkombëtar
E Drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 29/02/2024 Shkarko
Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Organizatat Ndërkombëtare
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta ekonomike ndërkombëtare
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsullore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko