Master-Programi Civil
E drejta e Pronësisë
Publikuar me: 27/10/2021 Shkarko
E drejta civile bashkëkohore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Procedura civile II - përmbarimore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Procedura civile I - kontestimore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Klinika juridike civile
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Kadastri dhe regjistrimi i të drejtave pronësore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta trashëgimore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta private Evropiane
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta kontraktore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta komparative në fushën e të drejtës private
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë në Evrope
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e Noterise
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e autorit
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko