Viti i parë baçelor
E drejta parlamentare
Publikuar me: 06/10/2023 Shkarko
E drejta e konkurencës
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Informatika
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehjet juridike
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Gjuhë frënge 2
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
English II
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Sociologjia
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E drejta romake
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Gjuhë frënge 1
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
English I
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Ekonomia
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Historia e institucioneve juridike dhe shtetërore
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko