Master-Programi Kontratat dhe e Drejta Komerciale
Pronësia industriale
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Negocimi dhe draftimi i kontratave
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Kurs i avancuar në të drejtën e pronësisë
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Kontratat komerciale
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Kontratat komerciale ndërkombëtare
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta komerciale në BE
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e sigurimeve
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë në Evropë
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e falimentimit
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e kompanive
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko