Lista e studentëve që kanë paraqitur provimin - Master
Orari i mbajtjes së provimeve të datës 10 dhe 11 Dhjetor 2021 - Afati i Nëntorit 2021
Publikuar me: 25/11/2022 Shkarko
Orari i mbajtjes së provimeve të datës 08 Dhjetor 2021
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Orari i mbajtjes së provimeve të datës 03.12.2021 - Studimet Master (Afati i Nëntorit 2021)
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko
Orari i mbajtjes së provimeve të datës 04,06 dhe 07 Dhjetor 2021
Publikuar me: 03/12/2021 Shkarko