Zyra për Studime Klinike

 

 

Zyra për Studime Klinike funksionon në kuadër të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës. Zyra është themeluar në vitin 2013 për të lehtësuar përmirësimin dhe qëndrueshmërinë e klinikave ligjore, dhe është funksionalizuar si zyrë e përhershme në nëntor të vitit 2020.  Objektiva parësore e klinikave është ofrimi i ndihmës për studentët për të zhvilluar shkathtësitë e përfaqësimit përmes organizimit të simulimeve të procedurave gjyqësore, intervistave të klientëve dhe marrjes në pyetje të të pandehurve, si dhe aktiviteteve tjera praktike.

 

Zyra për Studime Klinike – ZSK  koordinohet nga Dr.sc.Muhamet Vokrri – [email protected], [email protected]