Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimet Master për vitin akademik 2022-23

04 Tetor 2022
SHARE

 

E drejta dhe afati për ankesë

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Juridik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 05.10.2022 dhe me datë 06.10.2022, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Premte, me datë 07.10.2022, duke filluar nga ora 10:00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Juridik.

 

 

 

 

Studimet e Avancuara Evropiane (programi në Gjuhë Angleze)

Kontratat dhe e drejta komerciale

Kanidatët nga komunitetet jo-shumicë (E drejta kushtetuese - administrative)

Kanidatët nga komunitetet jo-shumicë ( E drejta penale)

E drejtë civile

E drejta penale

E Drejta Ndërkombëtare

E Drejta Kushtetuese - Administrative

E Drejta Financiare