Rezultatet preliminare të afatit plotësues në studimet Master për vitin akademik 2022/23

25 Tetor 2022
SHARE

Studimet e Avancuara Evropiane (programi në Gjuhë Angleze)

E Drejta Ndërkombëtare

 

                                                                                                             E DREJTA DHE AFATI PËR ANKESË

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Juridik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 26.10.2022 dhe me datë 27.10.2022, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Premte, me datë 28.10.2022, duke filluar nga ora 10:00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Juridik.