KONKURS PËR APLIKIMIN E STUDENTËVE PËR PJESËMARRJE NË KLINIKËN LIGJORE PËR MBROJTJEN NDËRKOMBËTARE – AZILI, REFUGJATËT DHE PA-SHTETËSIA

05 Tetor 2023
SHARE

Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës në bashkëpunim me UNHCR-në dhe Programin për të Drejtat Civile në Kosovë, organizon klinikën ligjore për mbrojtjen ndërkombëtare- azili, refugjatët dhe pa-shtetësia, në kuadër të marrëveshjes në mes të Fakultetit Juridik, UNHCR dhe CRPK.

Ftohen studentët e fakultetit juridik të aplikojnë për pjesëmarrje në Klinikë

Kushtet për aplikim:

  1. Student aktiv në vitin e IIIapo e të IV akademik;
  2. Nota mesatare mbi 8 (tetë);
  3. Preferohet njohja e gjuhës angleze;

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  1.  
  2. Dëshmi për statusin e studentit të rregullt;
  3. Certifikata e notave.

Aplikimi bëhet online në adresën: [email protected] , deri me datën 08.10.2023, në ora 16:00.

Studentët e përzgjedhur do të njoftohen më së largu deri më 09.10.2023.

Klinika do të filloj punën më datën 10.10.2023 në ora 14:00, në Fakultetin Juridik.

Në mbarim të klinikës, pjesëmarresit do të pajisen me certifikatë për pjesëmarrje të suksesshme.

Legal Clinic, Agenda

Klinika Ligjore, Agjenda

Advertisement 2023 - opening 10 October