Rezultatet preliminare të provimit pranues (Afati Plotësues) në studimet Master për vitin akademik 2023/24

20 Tetor 2023
SHARE

E Drejta Ndërkombëtare (Kliko këtu)

Studimet e Avancuara Evropiane (programi në Gjuhë Angleze) - Kliko këtu

 

 

Shënim: Kandidatët të cilët sipas rezultatit preleminar renditen si kandidatë të papranuar, mund të paraqesin ankesë në Fakultetin Juridik.

Ankesat pranohen me datë 23.10.2023 dhe me datë 24.10.2023, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Mërkurë, me datë 25.10.2023, duke filluar nga ora 10:00, në Sallën e Profesorëve.