Ligjëratë në Fakultetin Juridik UP - Tema: Dhuna me bazë gjinore

10 Dhjetor 2023
SHARE

Ligjëratë në Fakultetin Juridik UP

 

Tema: Dhuna me bazë gjinore

Roli i gjykatës dhe prokurorisë në luftimin dhe parandalimin e dhunës me bazë gjinore, sfidat praktike në zbatimin e ligjit për hetimin dhe gjykimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore.

 

13 Dhjetor 2023, nga ora 10:00

Vendi: Gjykatorja (Fakulteti Juridik)

 

10:00 – Fjala e Dekanit: Prof.Asoc.Dr. Avni Puka;

10:10 - 10:50  - Prezantim “Dhuna me Bazë Gjinore”:

  • z. John Hanley, Këshilltar Ligjor Rezident në Ambasadën e SHBA-së në Prishtinë;
  • znj. Vlora Pacolli Rexhepi, Gjyqtare, Kryesuese e Forumit;
  • znj. Bukurije Gjonbalaj, Prokurore, Zëvendës-Koordinatore e Forumit për regjionin e Prishtinës.

10:50 – Diskutime të hapura me pjesëmarrës/pyetje përgjigje.