Ambasada Amerikane - Departamenti i Drejtësisë - Programi për mbrojtjen e viktimave të krimit – Ligjëratë nga znj.Sasha Rutizer

26 Tetor 2023
SHARE

Znj.Rutizer është Shefe e Stafit në Zyrën e Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së për Viktimat e Krimit. Ajo është e specializuar në hetimin dhe ndjekjen penale të shkelësve të drejtave të njeriut, dhunën në familje, abuzimin seksual dhe abuzimin e fëmijëve.

Studentët e interesuar mund të jenë pjesë e kësaj ligjerate ditën e premte, datë 27.10.2023, duke filluar nga ora 11:00 në Gjykatore .

 Znj.Rutizer do të mbajë ligjëratën me titull :“HETIMI DHE NDJEKJA PENALE E SHKELËSVE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT, DHUNËS NË FAMILJE, ABUZIMIT SEKSUAL DHE ABUZIMIT TË FËMIJËVE”.