Ligjëratë e hapur nga z.Robert Spano

12 Mars 2024
SHARE

Ish-Kryetari i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kryetar i Bordit të Rrjetit Gjyqësor të Kampionëve të Çështjeve Gjinore në Ballkanin Perëndimor, z. Robert Spano me 14 Mars 2024 në Fakultetin Juridik (Amfiteatri i Vogël ) do të mbajë ligjëratë të hapur për studentët, stafin akademik dhe të interesuarit e tjerë me temën “Demokracia gjithëpërfshirëse  dhe sundimi i ligjit: Lufta për të ardhmen tonë

 

Ligjërata fillon në orën 15:30 deri në 16:30