Orari i ligjëratave dhe ushtrimeve
Orari i ligjeratave në studimet Master - Semestri Veror 2023-2024
Publikuar me: 22/03/2024 Shkarko
Orari i ligjeratave në studimet Baçelor - Semestri Veror 2023-2024
Publikuar me: 22/03/2024 Shkarko
Orari i ligjeratave - Baçelor - Semestri Veror - 2023 - 2024
Publikuar me: 26/02/2024 Shkarko
Orari i ligjeratave - Master - Semestri Veror - 2023-2024
Publikuar me: 26/02/2024 Shkarko
Orari i ligjeratave - Baçelor - 2023-24
Publikuar me: 03/11/2023 Shkarko
Orari i ligjeratave - Master - 2023-24
Publikuar me: 03/11/2023 Shkarko
Orari i Ushtrimeve - Semestri dimëror 2023-24 - Baçelor
Publikuar me: 17/10/2023 Shkarko
Orari i ushtrimeve (Semestri Veror 2022-23) Baçelor
Publikuar me: 01/03/2023 Shkarko
Orari i ligjeratave - Baçelor (Semestri veror 2022-2023)
Publikuar me: 28/02/2023 Shkarko
Orari i ligjeratave - Master (Semestri veror 2022-2023)
Publikuar me: 28/02/2023 Shkarko
Orari i ligjeratave (Master) Semestri Dimëror - Viti akademik 2022-2023
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko
Orari i ligjeratave (Baçelor) Semestri Dimëror - Viti akademik 2022-2023
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko
Orari i ushtrimeve (Baçelor) Semestri Dimëror - Viti akademik 2022-2023
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko
Orari i Ushtrimeve - Bachelor_Semestri veror 2021-2022
Publikuar me: 27/03/2022 Shkarko
Orari i ligjeratave - Master_Semestri veror 2021-2022
Publikuar me: 27/03/2022 Shkarko
Orari i ligjeratave - Bachelor_Semestri veror 2021-2022
Publikuar me: 27/03/2022 Shkarko
Orari i ligjeratave studimet Master, 2021-2022 (semestri dimeror)
Publikuar me: 06/11/2021 Shkarko
Orari i ligjeratave në studimet Baçelor 2021-2022 - viti II dhe III
Publikuar me: 06/11/2021 Shkarko
Orari i ligjeratave në studimet Baçelor 2021-2022 - viti I dhe IV
Publikuar me: 06/11/2021 Shkarko
Orari i ushtrimeve për Vitin e parë Baçelor - Semestri Dimëror 2021-22
Publikuar me: 21/10/2021 Shkarko
Orari i ushtrimeve Master Semestri Veror 2020-2021
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Orari i ushtrimeve Bachelor Semestri Veror 2020-2021
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Orari i ligjëratave Master Semestri Veror 2020-2021
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Orari i ligjeratave Bachelor Semestri veror 2020-2021
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko