Orari i ligjëratave dhe ushtrimeve
Orari i ligjeratave në studimet Master 2021-2022 (semestri dimëror)
Publikuar me: 26/10/2021 Shkarko
ORARI I LIGJERATAVE - Baçelor 2021-2022 viti II dhe III 13.10.2021
Publikuar me: 22/10/2021 Shkarko
ORARI I LIGJERATAVE - Baçelor 2021-2022 viti I dhe IV 13.10.2021
Publikuar me: 22/10/2021 Shkarko
Orari i ushtrimeve për Vitin e parë Baçelor - Semestri Dimëror 2021-22
Publikuar me: 21/10/2021 Shkarko
Orari i ushtrimeve Master Semestri Veror 2020-2021
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Orari i ushtrimeve Bachelor Semestri Veror 2020-2021
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Orari i ligjëratave Master Semestri Veror 2020-2021
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Orari i ligjeratave Bachelor Semestri veror 2020-2021
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko