Konferencë për lancimin e trajnimit HELP

10 Mars 2021
SHARE

Këshilli i Evropës, projekti “Fuqizimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Faza II)”, në bashkëpunim me Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, organizon Konferencën e lancimit të trajnimit/kursit HELP mbi dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje.

8 mars nga ora 13.30.