Rezultatet preliminare të provimit pranues (Afati Plotësues) për vitin akademik 2021/22 - Baçelor

27 Shtator 2021
SHARE

             Për studime të rregullta

             Kandidatë nga Presheva, Bujanoci, Medvexha

             Kandidatë nga komunitetet jo-shumicë

 

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Juridik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 28.09.2021 dhe me datë 29.09.2021, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Enjte,  me datë 30.09.2021, duke filluar nga ora 09:00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Juridik.

 

 

Shënim: Sipas paragrafit II, Pika 9 e Konkursit, kanë mbetur edhe 125 vende të lira nga kategoritë të cilët i përkasin komunitetit jo shumicë dhe atyre nga jashtë Kosovës. Këto vende do të plotësohen sipas ranglistës së pikëve përfundimtare, me kandidatë që e kanë kaluar pragun e kalueshmërisë dhe që i takojnë komunitetit shumicë.