Me rastin e shënimit të ditës botërore të pronësisë intelektuale, Fakulteti Juridik, në bashkëpunim me projektin e financuar nga BE ''Të drejtat e pronësisë intelektuale në Kosovë'', organizon diskutim me studentët

22 Prill 2022
SHARE

Ftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik të marrin pjesë.
Vendi: Gjykatorja e Fakultetit Juridik/UP