Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimet Master për vitin akademik 2023/24

04 Tetor 2023
SHARE

E Drejta Kushtetuese - Administrative (Kliko këtu)

E Drejta Civile dhe Pronësore (Kliko këtu)

E drejta penale (Kliko këtu)

E Drejta Ndërkombëtare (Kliko këtu)

E Drejta Financiare (Kliko këtu)

Kontrata dhe e drejta komerciale (Kliko këtu)

Kontrata dhe e drejta komerciale (Kliko këtu) - Kandidatë nga komuniteti jo-shumicë

Studimet e Avancuara Evropiane (programi në Gjuhë Angleze) - Kliko këtu

Të drejtat e Njeriut, E Drejtë Penale Ndërkombëtare dhe Drejtësi Tranzionale (programi në Gjuhë Angleze) - Kliko këtu

 

Shënim: Kandidatët të cilët sipas rezultatit preleminar renditen si kandidatë të papranuar, mund të paraqesin ankesë në Fakultetin Juridik.

Ankesat pranohen me datë 05.10.2023 dhe me datë 06.10.2023, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Hënë, me datë 09.10.2023, duke filluar nga ora 10:00, në Sallën e Profesorëve.