Njoftime të përgjithshme
Konsultime (E Drejta Penale) Bashkim Jupolli
Publikuar me: 20/05/2024 Shkarko
Konsultime - Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Konsultimet - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 08/05/2024 Shkarko
Konsultime - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 07/05/2024 Shkarko
Konsultimet - E drejta e punës & E drejta sociale - Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri
Publikuar me: 07/05/2024 Shkarko
Konsultime - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 03/05/2024 Shkarko
Konsultime - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 30/04/2024 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare - Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 30/04/2024 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare ndërkombëtare - Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 30/04/2024 Shkarko
Konsultime - E Drejta e Konkurrencës - Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 30/04/2024 Shkarko
Kollokfiumi i parë nga lënda Hulumtim dhe shkrim ligjor - Prof.Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 16/04/2024 Shkarko
Kollokfiumi i parë nga lënda “E drejta Kushtetuese” Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 04/04/2024 Shkarko
Zëvendësim i ligjeratës nga lënda ,,E drejta familjare dhe trashëgimore''
Publikuar me: 03/04/2024 Shkarko
Konsultime (Afati i Janarit) Prof.Asoc.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 26/02/2024 Shkarko
Konsultimet - Klinika Juridike Penale & E Drejta Penale - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 20/02/2024 Shkarko
Njoftim për Konsultime - Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Konsultimet - E drejta e procedurës penale - BJ
Publikuar me: 06/02/2024 Shkarko
Konsultime - E Drejta e Konkurrencës - VM
Publikuar me: 05/02/2024 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare - VM
Publikuar me: 05/02/2024 Shkarko
Konsultime - Murat Jashari
Publikuar me: 05/02/2024 Shkarko
Konsultimet - E drejta e procedurës penale-pjesa e posaçme - BJ
Publikuar me: 02/02/2024 Shkarko
Konsultimet në lëndën Partitë Politike dhe Sistemet Zgjedhore - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 30/01/2024 Shkarko
Konsultimet në lëndën Partitë Politike dhe Sistemet Zgjedhore - Prof.Asoc.Dr. Murat Jasharu
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
Konsultimet - Afati i Janarit 2024 - Muhamet Vokrri
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
Konsultimet - Shkathtësitë e praktikës gjyqësore - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
Njoftim për vendosjen e notave në SEMS, afati i Janarit 2024 (Prof.Asoc.Dr. Bedri Bahtiri)
Publikuar me: 29/01/2024 Shkarko
Konsultimet nga lënda ,,Gjyqësia Kushtetuese'' - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 26/01/2024 Shkarko
Konsultime - E Drejta Tregtare Ndërkombëtare - Prof. Valbon Mulaj
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
Njoftim për ndryshime të orarit të mbajtjes së provimeve nga lëndët - Partitë politike dhe sistemet zgjedhore dhe Terrorizmi ndërkombëtar
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Konsultime - Prof.Dr. Visar Morina (Afati i Nentorit 2023)
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Njoftim për vendosjen e notave në SEMS, afati i Nëntorit 2023 - Prof.Asoc.Dr. Bedri Bahtiri
Publikuar me: 10/12/2023 Shkarko
Konsultime - Prof.Asoc. Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 07/12/2023 Shkarko
Konsultime - Prof. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 06/12/2023 Shkarko
Konsultime - Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri
Publikuar me: 06/12/2023 Shkarko
Konsultime - E Drejta Kushtetuese, E Drejta Parlamentare (Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj)
Publikuar me: 05/12/2023 Shkarko
Konsultime - E Drejta Kushtetuese, E Drejta Parlamentare (Prof.Dr. Arsim Bajrami)
Publikuar me: 05/12/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare - Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 29/11/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare ndërkombëtare - Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 29/11/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta e punës - Muhamet Vokrri
Publikuar me: 03/10/2023 Shkarko
Konsultime (Afati i Shtatorit 2023) Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 25/09/2023 Shkarko
Konsultime - Klinika juridike penale - Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Konsultime - Gjyqësia Kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta kushtetuese & E drejta parlamentare - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta penale, E drejta penale (pjesa e posaçme) dhe E drejta penale ndërkombëtare - Prof.Asoc.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Konsultime - Muhamet Vokrri
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Konsultimet - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta parlamentare, E drejta kushtetuese dhe E drejta kushtetuese e RKS-së - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Konsultime - E Drejta e Konkurrencës - Prof.Asoc.Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta e procedures penale - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 07/09/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare ndërkombëtare - Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 07/09/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare - Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 05/09/2023 Shkarko
Konsultime _E drejta administrative_ Procedurë administrative_Pjesa e posaçme e së drejtës administrative_ Akti administrativ_ Klinika administrative dhe Kontrolli gjyqësorë i administratës
Publikuar me: 17/07/2023 Shkarko
Konsultime_E drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 16/07/2023 Shkarko
Konsultime - Metodologjia dhe shkrimi ligjor - Prof.Asoc.Dr. Gjyljeta Mushkolaj
Publikuar me: 12/07/2023 Shkarko
Vendosje e notave - Konsultime - Prof.Ass.Dr. Fitore Morina
Publikuar me: 11/07/2023 Shkarko
Konsultime - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 11/07/2023 Shkarko
Konsultime - Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri
Publikuar me: 11/07/2023 Shkarko
Vendosja e notave në SEMS - Konsultimet (E drejta penale ndërkombëtare) Prof.Asoc.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 11/07/2023 Shkarko
Vendosja e notave në SEMS - Konsultimet (E drejta penale & E drejta penale - pjesa e posaçme) Prof.Asoc.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 11/07/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta e procedurës penale-pjesa e posaçme dhe Klinika juridike penale - Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta parlamentare - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 05/07/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta e punës - Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
Vendosja e notave - Konsultime (E drejta parlamentare) Prof.Dr.Arsim Bajrami
Publikuar me: 03/07/2023 Shkarko
Vendosja e notave - Konsultime (E drejta parlamentare) Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 03/07/2023 Shkarko
Konsultimet - Shkathtësitë Praktike Gjyqësore - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 30/06/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare ndërkombëtare - Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 26/06/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta e procedurës penale - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
Konsultime - E Drejta tregtare - Prof.Asoc.Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 15/06/2023 Shkarko
Konsultime - E Drejta e Konkurrencës - Prof.Asoc.Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 15/06/2023 Shkarko
Vendosja e notave në SEMS nga lënda E drejta kushtetuese - Prof.Asoc. Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
E drejta romake - Prof. Asoc. Dr. Bedri Bahtiri
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
E Drejta Familjare dhe Trashëgimore & Klinika Juridike nga E drejta Familjare dhe Trashëgimore - Prof.Asoc.Dr. Bedri Bahtiri
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
Njoftim lidhur me mbajtjen e testimit të dytë nga lënda Sociologjia, 30-31 Maj 2023
Publikuar me: 25/05/2023 Shkarko
Vendosja e notave - Konsultimet - Afati i Prillit - Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 15/05/2023 Shkarko
Vendosja e notave - Konsultimet - Afati i Prillit - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 15/05/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta penale, E drejta penale (pjesa e posaçme) dhe E drejta penale ndërkombëtare - Prof.Asoc.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 15/05/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta e procedurës penale - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 11/05/2023 Shkarko
Konsultime - Afati i Prillit - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 08/05/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta administrative, Procedurë administrative, Pjesa e posaçme e së drejtë s administrative, Akti administrativ, Klinika administrative dhe kontrolli gjyqësor i administratës
Publikuar me: 04/05/2023 Shkarko
Njoftim për vendosjen e notave në SEMS, afati i Prillit 2023 - Prof.Asoc.Dr. Bedri Bahtiri
Publikuar me: 24/04/2023 Shkarko
Konsultime - Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 20/04/2023 Shkarko
Njoftohen studentët që kanë hyrë në provim në lëndën - E drejta tregtare nderkombetare(1) (1) (1)
Publikuar me: 18/04/2023 Shkarko
Njoftohen studentët që kanë hyrë në provim në lëndët - E Drejta Tregtare dhe E Drejta e Konkurrencës
Publikuar me: 18/04/2023 Shkarko
Njoftim lidhur me mbajtjen e kollokfiumit të parë nga lënda ,,Sociologjia''
Publikuar me: 12/04/2023 Shkarko
Njoftim - Konsultime - E drejta penale & E drejta penale (pjesa e posaçme) & E drejta penale ndërkombëtare - Prof.Asoc.Avni Puka
Publikuar me: 01/03/2023 Shkarko
Konsultime - Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike - Prof.Ass.Dr. Emine Abdyli
Publikuar me: 16/02/2023 Shkarko
Konsultime (Afati i Janarit 2023) Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Konsultime - Prof.Ass.Dr. Luljeta Plakolli.docx
Publikuar me: 13/02/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta e punës dhe E drejta sociale - Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri
Publikuar me: 13/02/2023 Shkarko
Konsultime - Prof.Dr.Asoc. Murat Jashari
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
Konsultimet - E drejta e procedurës penale - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta e konkurencës (Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Konsultime - ,,Kundërvajtje në lëmin penal” dhe “Etika Ligjore dhe Profesionale” (Prof.Ass.Dr. Emine Abdyli)
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Konsultime - E Drejta Tregtare Ndërkombëtare (Valbon Mulaj)
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Vendosja e notave në SEMS - Prof. Asoc. Dr. Bedri Bahtiri
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Konsultimet - Afati i Janarit (Bashkim Jupolli)
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare (Prof. Asoc. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
Konsultime (Afati i Nëntorit) Prof.Dr. Mirlinda Batalli
Publikuar me: 20/12/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta e punës - Prof. Muhamet Vokrri
Publikuar me: 13/12/2022 Shkarko
Konsultimet - E drejta penale & E drejta penale (pjesa e posaçme) & E drejta penale ndërkombëtare (Prof.Asoc.Dr. Avni Puka)
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Konsultime - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Mbajtja e provimit nga lënda Klinika juridike penale
Publikuar me: 02/12/2022 Shkarko
E drejta e konkurencës, E drejta tregtare, E drejta tregtare ndërkombëtare - Prof.Ass.Dr. Valbon Mulaj
Publikuar me: 01/12/2022 Shkarko
Njoftim - (Master) Provimet në lëndët e Afatit të Nëntorit 2022 -Prof. Remzije Istrefi
Publikuar me: 25/11/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta familjare dhe trashëgimore - Prof. Asoc. Dr. Bedri Bahtiri
Publikuar me: 28/09/2022 Shkarko
Konsultime “E drejta administrative” dhe ,,Procedura administrative''
Publikuar me: 28/09/2022 Shkarko
Konsultimet - E drejta penale (Prof.Asoc.Dr. Avni Puka)
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
Vendosja e rezultateve - Konsultimet (E drejta penale) Prof.Ass.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta e punës (Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri)
Publikuar me: 20/09/2022 Shkarko
Vendosja e rezultateve - Konsultimet (E drejta penale - pjesa e posaçme dhe E drejta penale ndërkombëtare) Prof.Ass.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare (Prof.Ass.Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 09/09/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta e konkurrences (Prof.Ass.Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 09/09/2022 Shkarko
Konsultimet - E trejta tregtare ndërkombëtare - Valbon Mulaj
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta penale ndërkombëtare (Prof.Ass.Dr. Avni Puka)
Publikuar me: 20/07/2022 Shkarko
Njoftim lidhur me publikimin e rezultatit të provimit nga lënda ,, E drejta familjare dhe trashëgimore’’
Publikuar me: 19/07/2022 Shkarko
Njoftim - Konsultimet (Prof.Ass.Dr. Fitore Morina)
Publikuar me: 14/07/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta penale & E drejta penale (pjesa e posaçme) Prof.Ass.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 09/07/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta kontraktore (Dr.sc. Luljeta Plakolli-Kasumi)
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare ndërkombëtare (Prof. Ass. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Njoftim - Shtyrja e provimit nga lënda ,,E drejta penale ndërkombëtare''
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta tregtare (Prof. Ass. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta e konkurencës (Prof. Ass. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta e procedurës penale
Publikuar me: 14/06/2022 Shkarko
Njoftim - Shtyrja e provimit (E drejta tregtare)
Publikuar me: 07/06/2022 Shkarko
Orari i mbajtjes së kollokfiumit të dytë në lëndën Politika Ekonomike (02.06.2022)
Publikuar me: 31/05/2022 Shkarko
Njoftim - Orari i mbajtjes së kollokfiumit të dytë nga lënda ,,Sociologjia'' Prof.Dr. Beqir Sadikaj & Prof.Ass. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Lista e studentëve - Kollokfiumi i dytë (Prof.Ass.Dr. Bedri Bahtiri)
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
Njoftim - Kollokfiumi i dytë nga lënda - Financat dhe e drejta financiare (Prof.Ass. Fitore Morina)
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
Konsultimet nga Lënda E drejta e punës - Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
Konsultimet nga lëndët në Baçelor dhe Master - Prof.Dr. Arsim Bajrami & Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
Njoftim për vendosjen e notave në SEMS (Afati i Prillit 2022) - Prof.Ass.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 10/05/2022 Shkarko
Njoftim - Konsultimet - E drejta ndërkombëtare private (Prof.Dr. Hajredin Kuçi & Prof.Ass.Dr. Flamur Hyseni & Prof.Ass.Dr. Donikë Qerimi)
Publikuar me: 10/05/2022 Shkarko
Njoftim - Publikimi i rezultateve - Konsultimet - Afati i Prillit 2022, Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 10/05/2022 Shkarko
Njoftim - Publikimi i rezultateve - Konsultimet - Afati i Prillit 2022, Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 10/05/2022 Shkarko
Konsultimet - Afati i Prillit - Bashkim Jupolli
Publikuar me: 06/05/2022 Shkarko
NJOFTIM - Për vendosjen e notave në SEMS, E Drejta Familjare dhe Trashëgimore, E drejta romake, Klinika Juridike nga e Drejta Familjare dhe Trashëgimore - Prof.Asoc.Dr. Bedri Bahtiri
Publikuar me: 04/05/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta e konkurencës (Prof. Ass. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta tregtare, E drejta tregtare ndërkombëtare (Prof. Ass. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Njoftim - Metodologjia hulumtuese e së drejtës
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta e procedurës penale (pjesa e posaçme) Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 17/03/2022 Shkarko
Njoftim - Konsultime - Fillet e së drejtës (Prof.Asoc.Dr. Gjyljeta Mushkolaj)
Publikuar me: 25/02/2022 Shkarko
NJOFTIM - Konsultimet nga lëndët E DREJTA KUSHTETUESE AKTUALE dhe E DREJTA KUSHTETUESE KRAHASUESE
Publikuar me: 23/02/2022 Shkarko
Njoftim - Vendosja e notave (E drejta penale - pjesa e posaçme) Prof.Ass. Nita Shala
Publikuar me: 21/02/2022 Shkarko
Njoftim - Vendosja e notave (E drejta penale, E drejta penale - pjesa e posaçme) - Prof.Ass.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 21/02/2022 Shkarko
Zëvendësim i Iigjeratës - E drejta procedurale penale (pjesa e posaçme) - Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Njoftim për shtyrje të Konsultimeve (E drejta kushtetuese) - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Njoftim për shtyrje të Konsultimeve (E drejta kushtetuese) - Prof.Ass.Florent Muçaj
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Njoftim përkitazi me rezultatet e provimit nga lënda E Drejta Kushtetuese - Afati Janarit 2022 - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 10/02/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta e punës - MV
Publikuar me: 10/02/2022 Shkarko
Njoftim përkitazi me rezultatet e provimit nga lënda E Drejta Kushtetuese - Afati Janarit 2022 - Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 10/02/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta e konkurencës (Prof. Ass. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Konsultime - E drejta tregtare (Prof. Ass. Dr. Valbon Mulaj)
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Njoftim - Metodologjia dhe shkrimi ligjor (Prof.Dr. Arim Bajrami)
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Njoftim për rezultatet nga lënda ,,E drejta penale ndërkombëtare'' (Prof.Ass.Dr. Avni Puka)
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
Konsultime - Pronësia intelektuale (Ass.Dr.Sc. Luljeta Plakolli-Kasumi)
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Konsultime - Afati i Janarit (Bashkim Jupolli)
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Njoftim - E drejta tregtare ndërkombëtare VM
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
Njoftim për konsultime (për provime të afatit të Janarit 2022) - Prof.Dr. Azem Hajdari
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Konsultimet - E drejta ndërkombëtare private
Publikuar me: 20/12/2021 Shkarko
Njoftim lidhur me mbajtjen e kollokfiumit të parë nga lënda ,,Sociologjia e së drejtës'' - Prof.Dr. Beqir Sadikaj
Publikuar me: 17/12/2021 Shkarko
Njoftim për vendosjen e notave në SEMS, afati i NËNTOR-DHJETOR-it 2021 - Prof.Asoc.Dr. Bedri Bahtiri
Publikuar me: 10/12/2021 Shkarko
Njoftim për konsultime- E drejta tregtare, E drejta tregtare ndërkombëtare - VM
Publikuar me: 09/12/2021 Shkarko
Konsultimet nga lënda ,,E drejta e procedurës penale - Pjesa e posaçme’’BJ
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko