Rezultatet e provimeve
Rezultatet e provimit nga lënda ,,Fillet e së drejtës, Prill 2021 - Prof.Ass.Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 11/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit në lëndën “Mbrojtja Kushtetuese e Lirive dhe të Drejtave Themelore” dhe ,,Klinika kushtetuese'' - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 11/05/2021 Shkarko
Ekonomia - Afati i Prillit 2021 - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Politika ekonomike - Afati i Prillit 2021 - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve - Afati i Prillit 2021 - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Krimi i organizuar - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri).
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta - Afati i Prillit 2021 (Ass Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Sociologjia - Afati i Prillit 2021 (Prof Dr Beqir Sadikaj-Ass Mexhit Shaqiri).
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Politika kriminale - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Afati i Prillit 2021 - Me Indeks (Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Terrorizmi - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Kriminalistika - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Trafikimi me njerëz - Afati i Prillit 2021 - (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Politika kriminale - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Viktimologjia- Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 18/05/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji- Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 18/05/2021 Shkarko
E drejta e Unionit Evropian - Afati i Prillit 2021 - Prof. Dr. Hajredin Kuçi dhe Ass. Donikë Qerimi
Publikuar me: 20/05/2021 Shkarko
Metodologji dhe Shkrim Ligjor - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 20/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Afati i Prillit 2021 (Prof.Asoc.Dr. Remzie Istrefi & Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 21/05/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Afati i Prillit 2021 (Prof.Asoc.Dr. Remzie Istrefi & Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 21/05/2021 Shkarko
E Drejta Kushtetuese, Gjyqësia kushtetuese, Administrim lokal, E drejta parlamentare - Afati i Prillit 2021(Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 25/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Master (Iliriana Islami)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike (Iliriana Islami)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko