Rezultatet e provimeve
Kollokfiumi i dytë - E drejta parlamentare - Prof. asoc. Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta e punës - Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Politika ekonomike - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
Kolokfiumi i dytë dhe propozimi i notës finale - Procedura administrative - Prof.Dr. Mirlinda Batalli
Publikuar me: 08/06/2023 Shkarko
Kolokfiumi i dytë dhe propozimi i notës finale - E drejta administrative (pjesa e posaçme) - Prof.Dr. Mirlinda Batalli
Publikuar me: 08/06/2023 Shkarko
Kolokfiumi i dytë dhe propozimi i notës finale - Procedura administrative - Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 08/06/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 08/06/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia, Prof.Dr. Beqir Sadikaj
Publikuar me: 08/06/2023 Shkarko
Rezultatet finale në lëndën Gjyqësia Kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë dhe i dytë - E drejta kushtetuese e Republikës së Kosovës - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit te dytë - E Drejta e Unionit Europian
Publikuar me: 02/06/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Gjyqësia Kushtetuese (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 31/05/2023 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumeve - E drejta procedurale civile (pjesa e posaçme) - Prof.Dr. Rrustem Qehaja
Publikuar me: 29/05/2023 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit nga lënda Viktimologjia - Prof.dr.Rexhep Gashi
Publikuar me: 25/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Organizatat ndërkombëtare - Prof.Ass. Vigan Qorrolli
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
Afati i Prillit - Prof.Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Politika ekonomike - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 15/05/2023 Shkarko
Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 15/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Procedura administrative - Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 12/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Procedurë Administrative - Prof.Dr. Mirlinda Batalli
Publikuar me: 12/05/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Enver Hasani & Prof.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 11/05/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 11/05/2023 Shkarko
E Drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 11/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta e punës (Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri)
Publikuar me: 11/05/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese, Administrim lokal, E drejta parlamentare, Gjyqësia kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 10/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Financat dhe e drejta financiare - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 09/05/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 08/05/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit të Prof. Luljeta Plakolli (Afati i Prillit)
Publikuar me: 08/05/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit ne lenden Sociologjia - (Prof.Dr. Beqir Sadikaj &Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 05/05/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lënda Komunikimi masiv dhe e drejta - (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 05/05/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Sociologjia e së drejtës - Prof.Dr. Beqir Sadikaj & Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 05/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
Publikuar me: 04/05/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare
Publikuar me: 04/05/2023 Shkarko
Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 04/05/2023 Shkarko
kollokfiumi i parë - Kriminalistikë - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private (lista plotësuese)
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Informatikë - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Politika Ekonomike - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Qeverisja e korporatave - Prof. Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Ekonomia - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Sociologjia - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 02/05/2023 Shkarko
Sociologjia - Prof.Dr. Beqir Sadikaj
Publikuar me: 02/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta parlamentare - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 02/05/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private
Publikuar me: 02/05/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta kushtetuese e Republikës së Kosovës - Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 28/04/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta penale - Prof.Ass.Dr. Nita Shala
Publikuar me: 26/04/2023 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë - Gjyqësia kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 25/04/2023 Shkarko
Fillet e së drejtës - Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 24/04/2023 Shkarko
Kriminologji me Penologji - Prof.dr.Rexhep Gashi
Publikuar me: 20/04/2023 Shkarko
Viktimologjia - Prof.dr.Rexhep Gashi
Publikuar me: 20/04/2023 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof.dr.Rexhep Gashi
Publikuar me: 20/04/2023 Shkarko
Kriminalistika, Terrorizmi, Politika kriminale, Taktika kriminalistike, Trafikimi me njerëz & Taktika dhe teknika e hetimit të krimit - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 19/04/2023 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare Publike - Prof.Dr. Enver Hasani & Prof.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 05/03/2023 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 02/03/2023 Shkarko
E Drejta Kushtetuese Aktuale - Prof.Dr. Arsim Bajrami & Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese krahasuese - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 22/02/2023 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut
Publikuar me: 22/02/2023 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private
Publikuar me: 22/02/2023 Shkarko
Terrorizmi - Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Trafikimi me njerëz -Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 21/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Politika ekonomike
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Ekonomia
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Qeverisja e korporatave - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 13/02/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës - Prof.Dr. Beqir Sadikaj
Publikuar me: 12/02/2023 Shkarko
Sociologjia e së drejtës - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri.
Publikuar me: 12/02/2023 Shkarko
E Drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Konsumi dhe te drejtat e konsumatoreve
Publikuar me: 09/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 09/02/2023 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Prof.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Dr. Asoc. Remzije Istrefi
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsullore (Baçelor) - Prof.Dr. Enver Hasani
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsullore (Master) - Prof.Dr. Enver Hasani
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
Viktimologjia - Prof.dr.Rexhep Gashi
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
Kriminologji me Penologji - Prof.dr.Rexhep Gashi
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
Filozofia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Rezultatet e vlerësimit të I-rë dhe II-të me shkrim - E drejta penale (Prof.Asoc.Dr. Avni Puka)
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë dhe i dytë (Vlerësimi final) - E drejta ndërkombëtare publike (Prof.Dr. Qerim Qerimi)
Publikuar me: 04/02/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Dr Arsim Bajrami
Publikuar me: 01/02/2023 Shkarko
Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor - Prof.Dr Visar Morina
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof. Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Kriminalistika & Politika kriminale & Taktika kriminalistika - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
Gjyqësia Kushtetuese - Prof. Dr. Visar Morina
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
Sociologjia (Prof.Dr. Beqir Sadikaj &Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë dhe vlerësimi final - E drejta kushtetuese (Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari)
Publikuar me: 27/01/2023 Shkarko
E Drejta parlamentare - Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 27/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë dhe propozimi i notës finale - E drejta administrative - (Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj)
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
E Drejta Parlamentare (Prof. Dr Visar Morina)
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë dhe i dytë - E drejta penale (Prof.Ass.Dr. Nita Shala)
Publikuar me: 24/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta ndërkombëtare publike (Prof.Dr. Enver Hasani)
Publikuar me: 24/01/2023 Shkarko
E Drejta parlamentare - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 23/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë dhe vlerësimi final - Kriminologji me penologji (Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 23/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë dhe i dytë - Politika kriminale (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 23/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë dhe i dytë - Taktika kriminalistike (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 23/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Ekonomia
Publikuar me: 20/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Kriminologji me penologji (Prof.Dr. Rexhep Gashi)
Publikuar me: 20/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Krimi i organizuar (Prof.ass.dr.Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Rezultatet përfundimtare të kollokfiumeve - E drejta e procedurës penale (Prof.Dr. Azem Hajdari)
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Komunikimi masiv dhe e drejta - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia e së drejtës - Prof.Dr. Beqir Sadikaj
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia e së drejtës - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 18/01/2023 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina (Vlerësimi final)
Publikuar me: 16/01/2023 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor - Prof.Dr. Visar Morina (Rezultatet e vlerësimit final)
Publikuar me: 16/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta penale (Prof.Asoc.Dr. Avni Puka)
Publikuar me: 04/01/2023 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta penale (Nita Shala)
Publikuar me: 22/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta ndërkombëtare publike (Prof.Dr. Qerim Qerimi)
Publikuar me: 21/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Ekonomia
Publikuar me: 20/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta kushtetuese (Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari)
Publikuar me: 20/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta administrative (Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj)
Publikuar me: 16/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Kriminologji me penologji (Prof.dr.Rexhep Gashi)
Publikuar me: 14/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Politika Krimale (Prof.dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 13/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Taktika kriminalistike (Prof.dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 13/12/2022 Shkarko
Afati i Nëntorit - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Filozofia e së drejtës - (Prof.Dr.Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta - (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Sociologjia e se drejtes - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri.
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Sociologjia e se drejtes- Prof.Dr. Beqir Sadikaj.
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Komunikimi masiv dhe e drejta - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë (E drejta kushtetuese) Prof.Asoc.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
Sociologjia - (Prof.Dr. Beqir Sadikaj &Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Enver Hasani & Prof.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Prof.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Rezultatet e afatit të Nëntorit (Baçelor) Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Kriminologji me penologji - Prof.ass.dr.Flutura Tahiraj
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
E Drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta ndërkombëtare publike (Prof.Dr. Enver Hasani)
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare Private
Publikuar me: 02/12/2022 Shkarko
E drejta tregtare - Prof. Ass. Dr. Luljeta Plakolli-Kasumi
Publikuar me: 02/12/2022 Shkarko
E drejta kontraktore - Prof. Ass. Dr. Luljeta Plakolli-Kasumi
Publikuar me: 02/12/2022 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale - Prof. Ass. Dr. Luljeta Plakolli-Kasumi
Publikuar me: 02/12/2022 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve - Prof.Ass.Dr. Artor nuhiu
Publikuar me: 30/11/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave -Prof.Ass.Dr. Artor nuhiu
Publikuar me: 30/11/2022 Shkarko
Ekonomia - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor nuhiu
Publikuar me: 30/11/2022 Shkarko
Politika ekonomike - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor nuhiu
Publikuar me: 30/11/2022 Shkarko
E drejta parlamentare & E drejta kushtetuese & Metodologjia dhe shkrimi ligjor - Prof.Dr.Arsim Bajrami
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
E drejta parlamentare & E drejta kushtetuese - Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
Master (Afati i Nëntorit) - Prof.Dr.Arsim Bajrami & Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
Viktimologjia- Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
Kriminologji me Penologji - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë (E drejta kushtetuese) Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 25/11/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë (E drejta kushtetuese) Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 21/11/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof.Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 10/10/2022 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut QQ
Publikuar me: 04/10/2022 Shkarko
E Drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 29/09/2022 Shkarko
E Drejta Kushtetuese Aktuale dhe Krahasuese
Publikuar me: 29/09/2022 Shkarko
Terrorizmi - Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 28/09/2022 Shkarko
Politika ekonomike - Prof. Dr. Mejdi Bektashi & Prof. Ass. Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 28/09/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare - Bedri Peci
Publikuar me: 27/09/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare - Fitore Morina
Publikuar me: 27/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private
Publikuar me: 27/09/2022 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese & qeverisja lokale - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 27/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof. Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 27/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 27/09/2022 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Enver Hasani
Publikuar me: 23/09/2022 Shkarko
E Drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Filozofia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Trafikimi me njerëz - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta (Prof.Dr. Beqir Sadikaj-Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Sociologjia - Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Sociologjia (Prof Dr Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 15/09/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 12/09/2022 Shkarko
Viktimologjia - Prof. Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 12/09/2022 Shkarko
Kriminologjia me Penologji - Prof. Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 12/09/2022 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof. Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 12/09/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lenda _ E Drejta Kushtetuese dhe Parlamentare_Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 11/09/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor, E drejta kushtetuese & E drejta parlamentare (Prof.Dr.Arsim Bajrami)
Publikuar me: 09/09/2022 Shkarko
Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor, E drejta parlamentare & E drejta kushtetuese (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 09/09/2022 Shkarko
Ekonomia - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 05/09/2022 Shkarko
E drejta bankare - Fitore Morina
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut -Prof. Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 25/07/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof. Remzije Istrefi
Publikuar me: 15/07/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Prof. Remzije Istrefi
Publikuar me: 14/07/2022 Shkarko
Organizatat Ndërkombëtare - Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 14/07/2022 Shkarko
E Drejta Parlamentare - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 14/07/2022 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare - Prof.Dr. Enver Hasani - Master
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
E drejta diplomatike dhe konsulare - Prof.Dr. Enver Hasani
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
E drejta e unionit Evropian
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
Filozofia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
Viktimologjia - Prof. Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Klinika juridike fiskale - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
E drejta parlamentare - Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 08/07/2022 Shkarko
Viktimologjia - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 08/07/2022 Shkarko
Politika ekonomike - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Ekonomia - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor - Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Administrim lokal - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit & Trafikimi me njerëz
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Terrorizmi
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Kriminalistika
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
Sociologjia - (Prof Dr Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
Sociologjia- Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor - Prof. Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 04/07/2022 Shkarko
Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor, Gjyqësia Kushtetuese dhe E drejta Parlamentare (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve (Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare Private
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Taktika kriminalistike (Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese aktuale & E drejta kushtetuese krahasimore - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Enver Hasani & Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike - Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Fillet e së drejtës (Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni)
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Kriminologji me Penologji (Prof.Dr. Rexhep Gashi)
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Nota finale me aktivitetet gjatë semestrit - Procedurë administrative (Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Islam Pepaj)
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Nota finale me aktivitetet gjatë semestrit - Pjesa e posaçme e së drejtës administrative (Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Islam Pepaj)
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
E Drejta Kushtetuese - Prof. Dr Visar Morina
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit - E drejta penale ndërkombëtare (Prof.Ass.Dr. Avni Puka)
Publikuar me: 16/06/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia (Prof.Dr. Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
Kollokfiumi - E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut (Prof.Dr. Iliriana Islami)
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë dhe i dytë - Financat dhe e drejta financiare (Prof. Dr. Bedri Peci)
Publikuar me: 11/06/2022 Shkarko
Klinika Juridike Fiskale - Prof. Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 11/06/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë dhe vlerësimi final - Politika ekonomike (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 09/06/2022 Shkarko
Rezultati i kollokfiumeve - Klinika kushtetuese (Prof.Dr.Visar Morina)
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Klinikë Kushtetuese (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 06/06/2022 Shkarko
Rezultatet përfundimtare të kollokfiumeve - E drejta parlamentare (Prof..Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta parlamentare (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 02/06/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Kriminalistika
Publikuar me: 31/05/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit - Viktimologjia (Prof.Dr. Rexhep Gashi)
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta parlamentare (Prof.Ass.Dr. Murat Jashari)
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta Kushtetuese e Republikës së Kosovës (Prof.Ass.Dr. Murat Jashari)
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Gjyqësia Kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut & Organizatat ndërkombëtare
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Rezultatet e provimeve në studimet Baçelor dhe Master - Prof.Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 20/05/2022 Shkarko
Kollukfiumi i parë nga lënda - E drejta e punës (Prof.Ass.Dr. Muhamet Vokrri)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare Private - Prof.Dr. Hajredin Kuçi & Prof.Ass.Dr. Flamur Mrasori & Prof.Ass.Dr. Donikë Qerimi
Publikuar me: 13/05/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 13/05/2022 Shkarko
Sociologjia (Prof Dr Beqir Sadikaj-Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 13/05/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta (Prof.Dr. Beqir Sadikaj-Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 13/05/2022 Shkarko
Rezultatet e provimeve (Baçelor-Prill 2022) Prof. Dr Visar Morina
Publikuar me: 11/05/2022 Shkarko
Fillet e së Drejtës - Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 10/05/2022 Shkarko
E drejta tregtare - Dr.sc. Luljeta Plakolli-Kasumi
Publikuar me: 06/05/2022 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale - Dr.sc. Luljeta Plakolli-Kasumi
Publikuar me: 06/05/2022 Shkarko
E drejta kontraktore - Dr.sc. Luljeta Plakolli-Kasumi
Publikuar me: 06/05/2022 Shkarko
Rezultati i kollokfiumit të parë nga lënda - Procedura administrative (Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass. Islam Pepaj)
Publikuar me: 06/05/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda - Kriminalistika
Publikuar me: 05/05/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda - Sociologjia, Prof.Dr. Beqir Sadikaj
Publikuar me: 05/05/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda - Sociologjia, Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri
Publikuar me: 05/05/2022 Shkarko
Viktimologjia - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 04/05/2022 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 04/05/2022 Shkarko
Kriminologjia me Penologji - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 04/05/2022 Shkarko
Politika kriminale, Kriminalistika, Terrorizmi, Taktika kriminalistike, Klinika juridike penale
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Ekonomia
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
Politika ekonomike
Publikuar me: 28/04/2022 Shkarko
E drejta e unionit Evropian
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të pare - Klinikë kushtetuese (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 26/04/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda - Qeverisja e korporatave (Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 26/04/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda - Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve (Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 26/04/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda - Politika Ekonomike (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 26/04/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta parlamentare (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 22/04/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda ,,Terrorizmi'' Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda ,,E drejta administrative - pjesa e posaçme'' Prof.Dr. Mirlinda Batalli
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare (Bedri Peci)
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda ,,Gjyqësia kushtetuese'' Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 13/04/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda ,,E drejta parlamentare'' Prof.Ass.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 13/04/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë nga lënda ,,E drejta kushtetuese e Republikës së Kosovës'' Prof.Ass.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 13/04/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike (Master) Prof.Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 28/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Iliriana Islami
Publikuar me: 28/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Prof. Dr. Enver HASANI & Prof.Asoc.Dr. Qerim QERIMI
Publikuar me: 24/02/2022 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Master (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 16/02/2022 Shkarko
Ekonomia - (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Sociologjia e së drejtës (Prof Dr Beqir Sadikaj-Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 10/02/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji - Prof.Ass.Dr.Flutura Tahiraj
Publikuar me: 10/02/2022 Shkarko
E Drejta Kushtetutese (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Administrim lokal (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut (Prof.Asoc. Qerim Qerimi & Prof.Asoc. Remzije Istrefi & Prof.Asoc. Besfort Rrecaj)
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Viktimologji - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Kriminologji me penologji - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Politika kriminale & Taktika kriminalistike
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë dhe i dytë (Nota përfundimtare) - E drejta penale (Prof.Ass.Dr. Avni Puka)
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Qeverisja e korporatave
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë dhe i dytë - E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Enver Hasani
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Metodologjia dhe shkrimi ligjor (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Politika ekonomike - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof.Ass.Dr.Flutura Tahiraj
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Sociologjia (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
E Drejta e Unionit Evropian - Prof.Ass.Dr. Flamur Mrasori
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
E Drejta e Unionit Evropian - Prof.Dr. Hajredin Kuçi & Prof.Ass.Dr. Donikë Qerimi
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë (Grupi 1) E drejta civile (Prof.Asoc.Dr. Haxhi Gashi)
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë (Grupi 2) E drejta civile (Prof.Asoc.Dr. Haxhi Gashi)
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi I dhe II - E drejta tregtare (Dr.Sc. Luljeta Plakolli-Kasumi)
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia e së drejtës (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 25/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Taktika kriminalistike (Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Mbrojtja Kushtetuese e Lirive dhe të drejtave themelore (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Ekonomia (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
E drejta parlamentare - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi - E drejta civile bashkëkohore (Prof.Asoc.Dr. Haxhi Gashi)
Publikuar me: 22/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta ndërkombëtare private (Prof.Dr. Hajredin Kuçi)
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta administrative (Prof.Dr. Mirlinda Batalli)
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta administrative (Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj)
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Kriminologji me penologji (Prof.Ass.Dr.Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare (Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi & Prof.Asoc.Dr. Besfort Rrecaj)
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Komunikimi masiv dhe e drejta (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Sociologjia e së drejtës (Prof.Dr. Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - Kriminologji me Penologji - Prof.dr.Rexhep Gashi
Publikuar me: 18/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dyte - E drejta kushtetuese - Prof.Ass.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i dytë - E drejta kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 14/01/2022 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta tregtare - Dr.Sc. Luljeta Plakolli-Kasumi
Publikuar me: 06/01/2022 Shkarko
Testimi i parë nga ,,Lënda Sociologjia e së drejtës'' (Prof.Dr. Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 31/12/2021 Shkarko
Testimi i parë nga ,,Lënda Sociologjia e së drejtës'' (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 31/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta penale - Prof.Ass.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 29/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta kushtetuese, Prof.Dr.Arsim Bajrami
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike
Publikuar me: 24/12/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
Publikuar me: 23/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Ekonomia
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Kriminologji me penologji - Prof.Ass.Dr.Flutura Tahiraj
Publikuar me: 20/12/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare
Publikuar me: 17/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë ,,E drejta administrative'' - Prof.Dr. Mirlinda Batalli
Publikuar me: 17/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë ,,E drejta administrative'' - Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj
Publikuar me: 17/12/2021 Shkarko
Qeverisje e korporatave - GL
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Terrorizmi - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike- Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Trafikimi me njerëz - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike- Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Terrorizmi - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Klinika juridike penale - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Kriminologji me penologji - Prof.Dr. Rexhep Gashi
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Mbrojtja Kushtetuese e Lirive dhe të Drejtave - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta Kushtetuese - Prof.Ass.Dr. Murat Jashari
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Taktika kriminalistike - Prof.Dr.Haki Demolli
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Politika kriminale - Prof.Dr.Haki Demolli
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Politika kriminale - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Taktika kriminalistike - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Administrimi Lokal - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese, E drejta parlamentare, Gjyqësia Kushtetuese, Vetadministrim Lokal, Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor, Klinika kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor” - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 10/12/2021 Shkarko
E drejta e unionit Evropian
Publikuar me: 10/12/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese - Kollokfiumi i parë - Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 09/12/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta - Kollokfiumi i parë (Prof.Ass.Dr. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 09/12/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese - Kollokfiumi i parë - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 09/12/2021 Shkarko
Kriminologjia me Penologji
Publikuar me: 09/12/2021 Shkarko
Krimi i organizuar
Publikuar me: 09/12/2021 Shkarko
Viktimologjia
Publikuar me: 09/12/2021 Shkarko
Kollokfiumi i parë - E drejta ndërkombëtare publike - Prof.Dr. Enver Hasani
Publikuar me: 08/12/2021 Shkarko
Ekonomia (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 07/12/2021 Shkarko
Politika Ekonomike (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 07/12/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese e Krahasuar, E drejta kushtetuese aktuale, E drejta elektorale
Publikuar me: 22/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda “E Drejta e Unionit Evropian” - Prof.Dr. Hajredin Kuçi & Prof.Ass.Dr. Flamur Mrasori
Publikuar me: 15/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda “E Drejta e Unionit Evropian” Prof.Ass.Dr. Donikë Qerimi
Publikuar me: 15/10/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Terrorizmi - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Taktika Kriminalistike - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Teknika dhe Taktika e Hetimit te Krimit - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Kriminalistika - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Klinika Juridike Penale - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Politika Kriminale - - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda ,,Politika ekonomike''
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Retorika dhe Shprehjet Juridike - Prof.Ass.Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor - Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor - Vigan Qorrolli
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Prof. Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Sociologjia - (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike (INDEKS) - Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Kriminologji me Penologji - Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Viktimologjia- Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 13/09/2021 Shkarko
Gjuhë gjermane I dhe Gjuhë gjermane II - Arlinda Dushi
Publikuar me: 13/09/2021 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof.dr.Rexhep Gashi & Porf.ass.dr.Flutura Tahiraj
Publikuar me: 13/09/2021 Shkarko
Qeverisja e Korporatave - Prof.Dr. Gazmend Luboteni
Publikuar me: 13/09/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale - Prof.Ass. Luljeta Plakolli
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale - Prof.Ass. Luljeta Plakolli
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
E Drejta Parlamentare & Metodologjia dhe shkrimi ligjor - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 09/09/2021 Shkarko
Konsultimet nga lënda ,,Metodologjia dhe shkrimi ligjor'' - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Ekonomia - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Dr.sc. Artor Nuhiu
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E Drejta kushtetuese - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E Drejta kushtetuese dhe E drejta parlamentare - Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve -
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale - pjesa e posaçme Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 30/08/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale - pjesa e posaçme Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 30/08/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës - Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E Drejta Nderkombetare per te Drejtat e Njeriut - Prof.Dr.Iliriana Islami
Publikuar me: 26/07/2021 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare Publike Prof. Dr. Enver Hasani dhe Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 21/07/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Nota finale me aktivitetet gjatë semestrit - Procedura Administrative (Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj)
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
E Drejta Kushtetutese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
E Drejta Kushtetutese - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 09/07/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Prof.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Besfort Rrecaj & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 09/07/2021 Shkarko
Viktimologjia - Prof.dr.Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Besfort Rrecaj & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
E Drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Ekonomia- (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Dr.sc. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Njoftim per konsultime - Prof.Ass.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit (Master) - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Trafikimi me njerëz (Master) - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
E drejta e procedures penale - pjesa e posacme - Dr.sc. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Konsultimet - E drejta parlamentare & Metodologjia dhe shkrimi ligjor - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Krimi i organizuar (Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Kriminologjia me Penologji (Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta parlamentare - Prof.Dr. Arsim Bajrami & Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Politika Ekonomike (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Dr.sc. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Konsumi dhe te drejtat e konsumatoreve - Dr.sc. Artor Nuhiu
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Sociologjia, 21.06.2021 (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Taktika Kriminalistike - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor, Qershor 2021 - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Filozofia e së drejtës (Prof Dr Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Klinika kushtetuese & Mbrojtja Kushtetuese e Lirive dhe të Drejtave Themelore (Master) - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Klinika juridike fiskale - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Gjuhë Gjermane I dhe II - Prof. Arlinda Dushi
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Terrorizmi - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Gjyqësia Kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike - Prof.Ass. Flamur Hyseni
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor - Prof.Ass. Flamur Hyseni
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës - Prof.Ass. Flamur Hyseni
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Administrimi lokal - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta (Ass Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri).
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese krahasuese & E drejta kushtetuese aktuale & E drejta elektorale - Prof.Dr.Arsim Bajrami & Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Master (Iliriana Islami)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike (Iliriana Islami)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
E Drejta Kushtetuese, Gjyqësia kushtetuese, Administrim lokal, E drejta parlamentare - Afati i Prillit 2021(Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 25/05/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Afati i Prillit 2021 (Prof.Asoc.Dr. Remzie Istrefi & Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 21/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Afati i Prillit 2021 (Prof.Asoc.Dr. Remzie Istrefi & Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 21/05/2021 Shkarko
Metodologji dhe Shkrim Ligjor - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 20/05/2021 Shkarko
E drejta e Unionit Evropian - Afati i Prillit 2021 - Prof. Dr. Hajredin Kuçi dhe Ass. Donikë Qerimi
Publikuar me: 20/05/2021 Shkarko
Viktimologjia- Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 18/05/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji- Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 18/05/2021 Shkarko
Terrorizmi - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Kriminalistika - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Trafikimi me njerëz - Afati i Prillit 2021 - (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Politika kriminale - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Afati i Prillit 2021 - Me Indeks (Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Politika kriminale - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Sociologjia - Afati i Prillit 2021 (Prof Dr Beqir Sadikaj-Ass Mexhit Shaqiri).
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta - Afati i Prillit 2021 (Ass Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri).
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Krimi i organizuar - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve - Afati i Prillit 2021 - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Politika ekonomike - Afati i Prillit 2021 - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Ekonomia - Afati i Prillit 2021 - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit në lëndën “Mbrojtja Kushtetuese e Lirive dhe të Drejtave Themelore” dhe ,,Klinika kushtetuese'' - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 11/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda ,,Fillet e së drejtës, Prill 2021 - Prof.Ass.Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 11/05/2021 Shkarko