Rezultatet e provimeve
E drejta kushtetuese e Krahasuar, E drejta kushtetuese aktuale, E drejta elektorale
Publikuar me: 22/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda “E Drejta e Unionit Evropian” - Prof.Dr. Hajredin Kuçi & Prof.Ass.Dr. Flamur Mrasori
Publikuar me: 15/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda “E Drejta e Unionit Evropian” Prof.Ass.Dr. Donikë Qerimi
Publikuar me: 15/10/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Terrorizmi - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Taktika Kriminalistike - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Teknika dhe Taktika e Hetimit te Krimit - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Kriminalistika - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Klinika Juridike Penale - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Politika Kriminale - - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda ,,Politika ekonomike''
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Retorika dhe Shprehjet Juridike - Prof.Ass.Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor - Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
Bazat e sistemit gjyqësor - Vigan Qorrolli
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Prof. Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Sociologjia - (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike (INDEKS) - Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Kriminologji me Penologji - Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Viktimologjia- Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 13/09/2021 Shkarko
Gjuhë gjermane I dhe Gjuhë gjermane II - Arlinda Dushi
Publikuar me: 13/09/2021 Shkarko
Krimi i organizuar - Prof.dr.Rexhep Gashi & Porf.ass.dr.Flutura Tahiraj
Publikuar me: 13/09/2021 Shkarko
Qeverisja e Korporatave - Prof.Dr. Gazmend Luboteni
Publikuar me: 13/09/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale - Prof.Ass. Luljeta Plakolli
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
E drejta e pronësisë intelektuale - Prof.Ass. Luljeta Plakolli
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
E Drejta Parlamentare & Metodologjia dhe shkrimi ligjor - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 09/09/2021 Shkarko
Konsultimet nga lënda ,,Metodologjia dhe shkrimi ligjor'' - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Ekonomia - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Dr.sc. Artor Nuhiu
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E Drejta kushtetuese - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
E Drejta kushtetuese dhe E drejta parlamentare - Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve -
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale - pjesa e posaçme Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 30/08/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale - pjesa e posaçme Prof.Ass. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 30/08/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës - Prof. Ass. Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 27/08/2021 Shkarko
E Drejta Nderkombetare per te Drejtat e Njeriut - Prof.Dr.Iliriana Islami
Publikuar me: 26/07/2021 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare Publike Prof. Dr. Enver Hasani dhe Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi
Publikuar me: 21/07/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Nota finale me aktivitetet gjatë semestrit - Procedura Administrative (Prof.Dr. Mirlinda Batalli & Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj)
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
E Drejta Kushtetutese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
E Drejta Kushtetutese - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese - Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 09/07/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Prof.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Besfort Rrecaj & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 09/07/2021 Shkarko
Viktimologjia - Prof.dr.Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Besfort Rrecaj & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
E Drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Ekonomia- (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Dr.sc. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Njoftim per konsultime - Prof.Ass.Dr. Avni Puka
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit (Master) - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Trafikimi me njerëz (Master) - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
E drejta e procedures penale - pjesa e posacme - Dr.sc. Bashkim Jupolli
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Konsultimet - E drejta parlamentare & Metodologjia dhe shkrimi ligjor - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Prof.Asoc.Dr. Remzije Istrefi
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Krimi i organizuar (Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Kriminologjia me Penologji (Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
E drejta parlamentare - Prof.Dr. Arsim Bajrami & Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Politika Ekonomike (Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Dr.sc. Artor Nuhiu)
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Konsumi dhe te drejtat e konsumatoreve - Dr.sc. Artor Nuhiu
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Sociologjia, 21.06.2021 (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Taktika Kriminalistike - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Kriminalistika - Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor, Qershor 2021 - Prof.Dr. Arsim Bajrami
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Filozofia e së drejtës (Prof Dr Beqir Sadikaj)
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Klinika kushtetuese & Mbrojtja Kushtetuese e Lirive dhe të Drejtave Themelore (Master) - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike HD
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Klinika juridike fiskale - Prof.Dr. Bedri Peci
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Gjuhë Gjermane I dhe II - Prof. Arlinda Dushi
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Politika kriminale - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Terrorizmi - Prof.Dr. Haki Demolli
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Gjyqësia Kushtetuese - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Retorika dhe shprehja juridike - Prof.Ass. Flamur Hyseni
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Hulumtim dhe shkrim ligjor - Prof.Ass. Flamur Hyseni
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Fillet e së drejtës - Prof.Ass. Flamur Hyseni
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Administrimi lokal - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta (Ass Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri).
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese krahasuese & E drejta kushtetuese aktuale & E drejta elektorale - Prof.Dr.Arsim Bajrami & Prof.Ass.Dr.Florent Muçaj
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike - Master (Iliriana Islami)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare publike (Iliriana Islami)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
E Drejta Kushtetuese, Gjyqësia kushtetuese, Administrim lokal, E drejta parlamentare - Afati i Prillit 2021(Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 25/05/2021 Shkarko
Organizatat ndërkombëtare - Afati i Prillit 2021 (Prof.Asoc.Dr. Remzie Istrefi & Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 21/05/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut - Afati i Prillit 2021 (Prof.Asoc.Dr. Remzie Istrefi & Prof.Asoc.Dr. Qerim Qerimi & Prof.Ass.Dr. Dren Doli
Publikuar me: 21/05/2021 Shkarko
Metodologji dhe Shkrim Ligjor - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Visar Morina)
Publikuar me: 20/05/2021 Shkarko
E drejta e Unionit Evropian - Afati i Prillit 2021 - Prof. Dr. Hajredin Kuçi dhe Ass. Donikë Qerimi
Publikuar me: 20/05/2021 Shkarko
Viktimologjia- Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 18/05/2021 Shkarko
Kriminologji me penologji- Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj)
Publikuar me: 18/05/2021 Shkarko
Terrorizmi - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Kriminalistika - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Trafikimi me njerëz - Afati i Prillit 2021 - (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit të krimit - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Politika kriminale - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Afati i Prillit 2021 - Me Indeks (Prof.Dr. Haki Demolli & Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Haki Demolli).pdf
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Politika kriminale - Afati i Prillit 2021 (Prof.Ass.Dr. Xhevdet Halili)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Sociologjia - Afati i Prillit 2021 (Prof Dr Beqir Sadikaj-Ass Mexhit Shaqiri).
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta - Afati i Prillit 2021 (Ass Mexhit Shaqiri)
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Sociologjia e së drejtës - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr.Beqir Sadikaj-Ass. Mexhit Shaqiri).
Publikuar me: 17/05/2021 Shkarko
Krimi i organizuar - Afati i Prillit 2021 (Prof.Dr. Rexhep Gashi & Prof.Ass.Dr. Flutura Tahiraj
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve - Afati i Prillit 2021 - Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Politika ekonomike - Afati i Prillit 2021 - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Ekonomia - Afati i Prillit 2021 - Prof.Dr. Mejdi Bektashi & Prof.Ass.Dr. Artor Nuhiu
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit në lëndën “Mbrojtja Kushtetuese e Lirive dhe të Drejtave Themelore” dhe ,,Klinika kushtetuese'' - Prof.Dr. Visar Morina
Publikuar me: 11/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda ,,Fillet e së drejtës, Prill 2021 - Prof.Ass.Dr. Flamur Hyseni
Publikuar me: 11/05/2021 Shkarko