Dokumente të tjera
Vertetim per student
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Vendim akreditimi 2017-2022
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Sistemi 3 vjeqar planprogrami
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
PYETJE TE SHPESHTA PËR STUDENTË
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Planprogrami Shqip dhe Anglisht
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
LLB AND LLM PROGRAMS LAW FACULTY UNIVERSITY OF PRISHTINA
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Kerkese per lirim nga pagesa e semestrit
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
479 Venndim per Fakultetin Juridik UP
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko