Rezultatet preliminare të provimit pranues për vitin akademik 2021/22 - Baçelor

02 Shtator 2021
SHARE

Kosovë - Për studime të rregullta

Kandidatët nga Presheva, Bujanoci, Medvexha

Kandidatët nga Mali i ZI

Kandidatët nga komunitetet jo-shumicë

 

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Juridik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 03.09.2020 dhe me datë 04.09.2021, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Hënë,  me datë 06.09.2021, duke filluar nga ora 10:00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Juridik.