Rezultatet preliminare të provimit pranues për regjistrimin e studentëve në studimet Master, për vitin akademik 2021/2022

09 Tetor 2021
SHARE

N J O F T I M

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Juridik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 11.10.2021 dhe me datë 12.10.2021, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Mërkurë, me datë 13.10.2021, duke filluar nga ora 09:00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Juridik.

Klikoni këtu për t'i shikuar listat me rezultatet prliminare

Me respekt,

Fakulteti Juridik-UP