Punëtoria e parë - Drejtësia Tranzicionale

06 Maj 2022
SHARE

                                                     

                                                                                    AGJENDA

 

E premte, 06 Maj 2022, Salla e Profesorëve, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës

 

 

 

 

09:30 – 09:50

Regjistrimi i pjesëmarrësve

 

 

09:50 – 10:00

 

Prezentimi i projektit : “Mbështetje për Drejtësi Tranzicionale” – Hartimi i librit universitar “Jurisprudenca ndërkombëtare mbi mizoritë masive”

 

 

 

 

10:00 – 10:50

 

 

 

11:00 – 11:20

 

11:30 – 12:00

 

 

Prezentim i punëtorisë së parë: Çka janë mizoritë masive: Konceptet dhe Praktika e gjykatave ndërkombëtare -  Prof.dr. Enver Hasani (Ish-Kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës; Profesor i të Drejtës Ndërkombëtare, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës)

 

Pyetje diskutuese

 

Dreka (Shërbehet në: Sallën e Profesorëve)

 

 

Agjenda - Punëtoria e parë, Drejtësia Tranzicionale