Konkursi i Punimeve Kërkimore- Fondacioni Shqiptaro- Amerikan Per Zhvillim-Universiteti i Tiranes

16 Nëntor 2022
SHARE

Fondacioni Shqiptaro Amerikan Për Zhvillim (AADF)  https://aadf.org 

Projekti CleanScore / Universiteti i Tiranës. https://cleanscore.al/konkursi

 

 

CleanScore shpall zyrtarisht Edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore!

 

 

Studentët shqiptarë dhe ata të rajonit mund të aplikojnë deri në 15 shkurt 2023 me një punim që duhet të përmbushë këto kritere:

 

• Punimi duhet t’u përmbahet rregullave të shkrimit akademik;

• Të jetë në gjuhën angleze;

• Të jetë punim origjinale dhe të mos përmbajë plagjiaturë, ndaj për këtë të gjitha punimet do t’u nënshtrohen një kontrolli nga Komisioni i Vlerësimit nëpërmjet platformës akademia.al;

• Të jetë punim argumentues;

• Të përmbajë 2.000 – 2.500 fjalë;

• Të paktën 50% e referencave në punim duhet të jenë nga “JSTOR”.

 

Studentët mund të marrin pjesë individualisht ose në grup. 

Për çdo paqartësi apo informacion mund të kontaktoni në adresën e-mail [email protected]

 

 

Konkursi_EN_Al