Takim me përfaqësuesit e International Narcotics & Law Enforcement Affairs (INL)

10 Mars 2021
SHARE

Me daten 10.12.2020 eshte realizuar takimi me perfaqesues te International Narcotics & Law Enforcement Affairs (INL) me qellim te krijimit te partneritetit me universitete ne SHBA dhe ne pajtim me Programin e Zyres se Dekanit per mbeshtetjen e personelit akademik dhe studenteve te doktorates, zhvillimit te komponentes se hulumtimit, si dhe praktikes per studentet e nivelit Bachelor dhe Master.